חידות ואתגרים פתרו את התרגיל בהתאם לפתרון שאר התרגילים

חידת התרגיל הזהה

1366 גולשים היו כאן שתפו מאמר:

גלו באיזו שיטה נפתרו שאר התרגילים ועל פי זה פתרו את התרגיל הבא.

חידת התרגיל הזהה